[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

17 different matching expressions found:

század company
százados captain
századik centenary
centennial
századvégi fin de sičcle
századiroda orderly room
századforduló turn of the century
századosi rang captaincy
századparancsnok company commander
rúpia századrésze paisa, paise
ügyeletes százados captain in charge
századik évforduló centenary
centennial
századossá lép elő to get one's company
egészségügyi század bearer company
szolgálatos százados captain in charge
sebesültszállító század bearer company

Searching the extension dictionary:

4 different matching expressions found:

cent, dollár százada cent
már az v. században is as early as the fifth century
százados alatti rangban álló tiszt subaltern
hadnagy azaz századosi rang a haditengerészetben lieutenant

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!