[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

45 different matching expressions found:

szőke blond
blonde
fair
light
szökés desertion
escape
get-out
szókép image
szökell to gambol
to leap
to lope
to spring, sprang, sprung
elszökés getting away
szóképek imagery
szökellő vaulting
szökellés bounce
dart
hop
lope
vaulting
úszóképes buoyant
szökevény deserter
escapee
runaway
megszökés escape
getting away
kiszökell to break forth
úszóképesség buoyancy
vörösesszőke ginger
gingerish
sandy
hirtelenszőke tow-headed
katonaszökevény deserter
fugitive
kriptaszökevény fud
fuddy-duddy
skate
vágy a szökésre rabbit fever
gyors szökellés scamper
szökési sebesség escape velocity
hirtelenszőke hajú tow-headed
szökevény rabszolga maroon
fonott vesszőkerítés wattle
szabadúszóként működik to free-lance
fosztogató katonaszökevény bushwhacker

Searching the extension dictionary:

11 different matching expressions found:

szökés prison-breaking
szókép trope
szőkehajú fair-haired
(len)szőke flaxen
(meg)szökés elopement
platinaszőke platinum blonde
festett szőke peroxide blonde
szökés; elhagyás desertion
kitör/kiszökell/kilövell break forth
igazságos; szőke, világos fair
gyerekesen viselkedő szőke nő / lány ditz

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!