[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

42 different matching expressions found:

negyed quarter
section
negyedév quarter
évnegyed quarter
negyedóra quarter
negyedévi terminal
negyedrész quarter
lakónegyed residential area
villanegyed brown-stone district
zsidónegyed ghetto
városnegyed quarter
section of a town
nyomornegyed slum
slums
üzleti negyed downtown
shopping area
shopping district
negyed gallon quart
negyed dollár quarter
szegénynegyed rookery
slums
huszonegyedik twenty-first
negyeddolláros quarter
negyedévenként terminally
negyed hangjegy crotchet
quarter note
kb. negyed liter cup
negyedévi tandíj terminal fees
negyedévi lakbér terminal rent
láb negyedik íze tibia, tibiae
negyedévi vizsgák terminal examinations
negyediknek végez to finish fourth
negyedéves hallgató senior
közigazgatási negyed civic centre
Mózes negyedik könyve Numbers, Numeri
minden negyedév végén terminally
mózes negyedik könyve the book of numbers
kültelki szegénynegyed gutter
gengszterek lakónegyede gangland
londoni külvárosi negyed cockneydom
túlzsúfolt szegénynegyed rookery
nyomornegyedeket látogat to slum

Searching the extension dictionary:

21 different matching expressions found:

negyed one fourth
quarter past
negyedik fourth
címnegyed prelims
negyedvér quadroon
negyedrét quarto
dokknegyed dockland
lakónegyed residential section
háromnegyed quarter to
negyeddöntő quarter-final
kínai negyed chinatown
tizenegyedik eleventh
tizennegyedik fourteenth
háromnegyedes three-quarter
negyedszer(re) fourthly
negyedév(enként)i quarterly
negyedévi ülésszak quarter-sessions
negyed gallon <1.041 quart
negyedik/megkülönböztető név cognomen
(nagyvárosi) szegény-, nyomornegyed slum
szombatos, a szombattartó egyház tagja (aki a negyedik parancsolat szerint megtartja a szombatot) Sabbatarian

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!