[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

11 different matching expressions found:

alignment behangolás
csoportosulás
csoportosítás
egy vonalba esés
felsorakoztatás
földmunka kitűzése
kiegyenesítés
kiegyenlítés
meghosszabbítás
sorbaállás
sorbaállítás

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

in alignment megegyezően
non-alignment el nem kötelezettség

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!