[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

13 different matching expressions found:

ashlar falburkolat
faragott kő
kockakő
terméskő
vágott kő
épületkő
ashlaring manzárdtető függőleges válaszfala
terméskőburkolat
to ashlar terméskővel burkol
ashlar arch kőboltozat
ashlar work terméskő építkezés
ashlar brick burkolótégla
random ashlar-work durva terméskővel való építkezés

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!