[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

28 different matching expressions found:

conformist alkalmazkodó ember
anglikán egyház híve
beilleszkedő ember
konformista
conformity alkalmazkodás
beilleszkedés
egyezés
hasonlóság
megegyezés
összhang
to conform alkalmazkodik
hasonlóvá lesz
conformable alkalmazkodó
engedelmes
hozzáillő
megegyező
összeférő
conformation alakulás
alakzat
alkalmazkodás
felépítés
kialakulás
struktúra
szerkezet
in conformity with sg vmi szerint
vminek megfelelően
vmihez képest
to conform oneself to sg alkalmazkodik vmihez

Searching the extension dictionary:

9 different matching expressions found:

conform hozzáilleszt
conformist alkalmazkodó
conformity alkalmazkodik
conformance megfelelőség
declaration of conformity hasonlósági nyilatkozat
beilleszkedési nyilatkozat
alkalmazkodási nyilatkozat
examination of conformity (EU) követelményekkel való összhang vizsgálata (EU)
examination of conformity (PHARE) követelményekkel való összhang vizsgálata (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!