[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

15 different matching expressions found:

accounting könyvelés
könyvvitel
könyvelői munka
könyvelői szakma
könyvelőség
not counting nem számítva
cost accounting önálló elszámolás
önálló gazdasági elszámolás
accounting general állami főszámvevő
economic accounting önálló elszámolás
önálló gazdasági elszámolás
accounting department könyvelés
könyvelési osztály
számfejtés
general accounting office legfőbb állami számvevőszék

Searching the extension dictionary:

7 different matching expressions found:

counting számolás
counting-house könyvelési iroda
wage accounting bérelszámolás
accounting records feljegyzések
management accounting vezetői számvitel
managerial accounting vezetői számvitel
Phare Accounting System (PHACSY) (PHARE) Phare Számviteli Rendszer - A programirányító egységek (PMU) által a programok pénzügyi adminisztrálására szolgáló, kötelezően használt számviteli, könyvelési rendszer. (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!