[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

20 different matching expressions found:

faction frakció
klikk
párt
pártviszály
benefaction adomány
jótett
jótékonyság
rarefaction ritkítás
ritkulás
petrifaction kövület
megkövesedés
putrefaction feloszlás
rothadás
satisfaction kielégülés
megelégedettség
stupefaction elképedés
elkábulás
kábultság
dissatisfaction kielégítetlenség
elégedetlenség

Searching the extension dictionary:

7 different matching expressions found:

liquefaction cseppfolyósítás
putrefaction ro(t)hadás
satisfaction elégedettség
torrefaction pörkölés
self-satisfaction önelégültség
user satisfaction felhasználók elégedettsége
sigh with satisfaction elégedetten sóhajt

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!