[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

7 different matching expressions found:

hood csuklya
fejkötő
gengszter
kapucni
kámzsa
motorháztető
three faces under a hood vadárvácska

Searching the extension dictionary:

6 different matching expressions found:

fume hood vegyifülke
vent hood elszívóberendezés (konyhában)
engine hood motorháztető
riding-hood csuklya
little red riding hood piroska es a farka..
little red riding-hood piroska <a meséből>

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!