[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

9 different matching expressions found:

phase fok
fázis
mozzanat
szakasz
phaseout fokozatos megszüntetés
kivonás
to phase szakaszait meghatározza
to phase out fokozatosan megszüntet
kivon

Searching the extension dictionary:

8 different matching expressions found:

phase fázis, állapot
biphase kétfázisú
triphase háromfázisú
two-phase kétfázisú
noun phases névszói szerkezetek
to phase in bevezet
meghonosít
single-phase egyfázisú

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!