[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

44 different matching expressions found:

rally erőre kapás
gyülekezés
labdamenet
nagygyűlés
túraverseny
aurally fül által
füllel
hallás útján
morally erkölcsileg
to rally erőre kap
gyülekezik
heccel
magához térít
magához tér
ugrat
életre kelt
összegyűjt
összegyűlik
összeszed
összevon
centrally központilag
generally általában
laterally oldalról
oldalt
liberally bőkezűen
bőségesen
megértően
nagyvonalúan
őszintén
literally a szó szoros értelmében
szó szerint
naturally természeténél fogva
természettől fogva
természetesen
severally egyenként
egyénileg
külön-külön
ventrally has irányába
has irányában
hasmánt
gutturally torokhangon
unnaturally természetellenesen
sepulchrally síri hangon
supernaturally természetfeletti módon

Searching the extension dictionary:

11 different matching expressions found:

rally rally
gyülekezés; verseny
orally szóban
to rally felsorakoztat
generally általánosan
rally round köré sereglik
structurally szerkezetileg
generally speaking általánosságban szólva
rally one's strength összeszedi minden erejét
it is generally believed that "az az általános nézet, hogy"
GRAS (Generally Recognized As Safe) általában biztonságosnak ítélt

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!