[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

57 different matching expressions found:

show bemutatás
előadás
felmutatás
kiállítás
látszat
látványosság
parádé
pompa
siker
vállalat
üzlet
show-off felvágás
felvágós alak
hencegés
nagyképű alak
dumb show némajáték
poor show gyenge szereplés
gyenge dolog
show-case tárló
vitrin
side-show mellékcselekmény
mellékesemény
mellékkiállítás
mutatványos bódé
vurstli-rész
floor show esztrádműsor
for a show a látszat kedvéért
good show! bravó!
szép volt!
show-piece kiállítási példány
kiállítási darab
to show in bevezet vhova vkit
to show up felmutat
leleplez
látható
látszik
megjelenik
mutatkozik
érvényesül
to show off felmutat
felvág
fitogtat
henceg
hivalkodik
kérkedik
mutogat
to show out kikísér vkit
cabaret show kabaréműsor
szórakoztató műsor
to show down leterít (kártyákat)
to show into bevezet vhova vkit
to show over végigvezet
végigkalauzol
show-business tömegszórakoztató ipar
to show a leg felkel az ágyból
kikecmereg az ágyból
to show fight harci kedvet mutat

Searching the extension dictionary:

43 different matching expressions found:

show mutat
no-show meg nem jelenés
on show látható
show 1. elöadás
show in bemutat
show me mutasd meg
show up felmutat
megjelenik
show-up leleplezés
to show mutatni
dog-show kutyakiállítás
show off felmutat
dicsekszik, kérked
show out kikísér
show-biz szórakoztató ipar
peep-show kukucskáló
show down kimutat/kiterít
show into bevezet
show over végigmutat
show-boat színházajtó
show-girl táncosnő
side-show vurstli
dress-show divatbemutató
motor show autókiállítás
show round körülvezet
show-piece mintadarab
show-place látnivaló
a poor show gyenge szereplés
flower-show virágkiállítás
make a show színlel
puppet-show bábszínház
show itself mutatkozik
show-window kirakat
talent show """ki mit tud"""
cabaret show (szórakoztató) kabaré műsor
fashion-show divatbemutató
one-man show egyszemélyes vállalkozás
run the show igazgat/vezet
show / it -s meglátszik
show oneself megjelenik
show the way utat mutat
show-jumping díjugratás
variety show revü

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!