[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

70 different matching expressions found:

solver megfejtő
oldó
resolve döntés
elhatározás
eltökéltség
határozat
szándék
solvent feloldó
fizetőképes
hitelképes
oldható
oldó
oldóképes
oldószer
dissolve áttűnés
átúszás
solvency fizetőképesség
to solve kibogoz
kibont
megfejt
megold
insolvent fizetésképtelen
insolvency csőd
fizetésképtelenség
to absolve felment
feloldoz
to resolve bomlik
eldönt
elhatároz
felold
megfejt
megfogad
megold
oldódik
to dissolve bomlik
cseppfolyósít
cseppfolyóssá válik
eloszlat
eloszlik
felbont
felold
feloldódik
felolvaszt
felolvad
feloszlat
megolvad
megszüntet
oldódik
oszlik
szertefoszlat
szertefoszlik
szétoszlik
szétszór
szétszóródik
szétválaszt
átkopírozódik
átúszik
to redissolve visszaoldódik
to solve a problem számtanpéldát megold
problémát megold
to absolve sy of sg vkit felment vmi alól
vkit feloldoz vmi alól
to dissolve a spell varázst megtör
to resolve to do sg elhatározza, hogy vmit megtesz
to dissolve in tears könnyekre fakad
könnyeket ont
to resolve on doing sg elhatározza, hogy vmit megtesz
to dissolve into thin air füstbe megy
semmivé válik
eloszlik mint a buborék

Searching the extension dictionary:

18 different matching expressions found:

solve megold
solved meg van oldva
absolve felment
felment valami alól
resolve felold
solvent oldó, oldható
dissolve olvad
felold, feloldódik
resolved határozott
unsolved megoldatlan
dissolvent oldószer
to resolve letisztáz
unresolved habozó
fel nem oldott
megoldatlan
határozatlan
dissolve into thin air semmivé lesz
füstbe megy

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!