[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

16 different matching expressions found:

to bowl gurul
gurít
gördít
gördül
hajít
labdát dob
tekézik
to bowl out kizár a játékból
legyőz
to bowl over felborít
felfordít
tehetetlenné tesz
to bowler-hat nyugdíjba küld
to play bowls golyózik
kuglizik
tekézik

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

bowl / to go -ing 2. teke; tekézni jár

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!