[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

54 different matching expressions found:

to fill betölt
betöm
dagad
eleget tesz
kitölt
megtelik
megtölt
telik
teljesít
tölt
töm
to fillip buzdít
fricskát ad
fricskáz
izgat
sürget
ujjával pattint
to fill in betemet
betölt
betöm
kitölt
kiállít (iratot)
to fill up betölt
feltöltődik
kitölt
kiállít (iratot)
megtelik
megtölt
teletölt
to fill out kitelik
kitölt
kiállít (iratot)
meghízik
to fillip off lefricskáz
to fill a part szerepet betölt
szerepet játszik
to fill a tooth betöm egy fogat
to fill an order rendelést teljesít
to fill a vacancy állást betölt
üresedést betölt
to be being filled megtelik
filled to repletion színültig tele
to mitre the fillets rézvésetet fazettál
to give a fillip to sy felpezsdít vkit
felélénkít vkit
serkentően hat vkire
stimulál vkit
élénkítően hat vkire
új életet önt vkibe
not to be worth a fillip kutyagumit se ér
to fill every requirement minden kívánalomnak megfelel
to be filled with loathing utálat fogja el
undor fogja el
iszonyat tölti el

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

to fill tölteni
to be filled megtelt
filled to capacity zsúfolásig megtelt

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!