[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

32 different matching expressions found:

kijelöl to appoint
to assign
to designate
to fix on
to fix up
to lay out
to mark off
to mark out
to peg out
to tell off
to trace
to trace out
kijelölt allotted
kijelölés assignment
designation
setout
célt kijelöl to set a target
kijelöl vmire to mark out for sg
előre kijelöl to pre-ordain
to predestinate
kijelölő körző bows
előre kijelölt predetermined
kijelölt személy appointee
bójákkal kijelöl to buoy
határait kijelöli vminek to stake off
to stake out
saját maga által kijelölt self-imposed
kijelölt gyalogátkelőhely street crossing
kijelöli a feladatát vkinek to assign a duty to sy
to assign a task to sy
kijelöli a kötelességét vkinek to assign a duty to sy
to assign a task to sy

Searching the extension dictionary:

16 different matching expressions found:

kijelöl appoint
designate
mark off
mark out
to design
trace out
kijelölt assigned
kijelölő designator
kijelölve designed
kijelöl vkit to appoint sb
újra kijelöl(t) reassigned
kijelölt feladat set task
dinamikus tárkijelölés dynamic storage allocation
kijelöli az utat/irányt set the course
kimentési terület kijelölése allocate checkpoint space
1. átruházás; 2. megbízás, kijelölés (PHARE) assignment (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!