[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

59 different matching expressions found:

evil baj
betegség
bűn
gonosz
gonoszság
gonoszul
rossz
rosszul
veszedelem
evil day szerencsétlen nap
végzetes nap
evil eye gonosz tekintet
káros befolyás
megbabonázó szem
rossz tekintet
rossz befolyás
evil repute hírhedtség
kétes hír
evil tongue csípős nyelv
gonosz nyelv
king's evil görvélykór
skrofula
of evil omen baljós
baljóslatú
rosszat sejtető
sötét
vészjósló
the evil one a gonosz
a gonosz lélek
sátán
of evil memory rossz emlékű
rossz emlékezetű
st. john's evil eskór
epilepszia
the social evil társadalmi baj
prostitúció
in an evil moment szerencsétlen pillanatban
végzetes pillanatban
st. martin's evil iszákosság
részegesség
to speak evil of sy rosszat mond vkiről
ócsárol vkit
becsmérel vkit
rossz hírét kelti vkinek
without evil intent minden rossz szándék nélkül
minden célzatosság nélkül
house of evil repute rossz hírű ház
kétes hírű ház
to fall on evil days nyomorba jut
rossz sorba jut
nehéz napokra virrad
szűkös viszonyok közé kerül
to shun evil company kerüli a rossz társaságot
have evil forebodings balsejtelmek gyötrik
rossz előérzete van
vészt sejt
to get into evil ways rossz útra téved
elzüllik
evil be to him who evil thinks huncut aki rosszra gondol

Searching the extension dictionary:

9 different matching expressions found:

evil eye rossz/gonosz tekintet
evil-doer gonosztevő
an evil day szerencsétlen/végzetes nap
evil genius rossz szellem
evil-minded rosszindulatú
evil-looking gonosz külsejű
the evil one a sátán
evil-smelling büdös
fall on evil days rossz sorsra jut

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!