[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

24 different matching expressions found:

turnout díszfogat
egyenruha
elágazás
felszerelés
fogat
gyülekezet
jelentkezés
kihozatal
kitérővágány
leágazás
megjelenés
sokaság
sztrájk
termelés
tömeg
viselet
váltás
összejövetel
útelágazás
to give sg a good turnout alaposan kitakarít vmit
there was quite a good turnout jó sokan voltak
nagy felhajtás volt
nagy kivonulás volt
nagy volt az érdeklődés

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!