[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

21 different matching expressions found:

öreg gaffer
old
old man
veteran
öreg juh crone
öreg fiú old boy
öreg autó clinker
öreg hiba gross mistake
öreg ember greybeard
öreg fickó old bean
öreg szivar geezer
old geezer
öreg harcos old campaigner
bátor öreg game old woman
karakán öreg game old woman
rozoga öreg kocsi rattletrap
szenilis öreg ember pantaloon
túl öreg a munkához to be past one's work
mondok vmit öreg fiú i say old egg
öreg mint az országút as old as the hills
tapasztalt öreg színész old trouper

Searching the extension dictionary:

9 different matching expressions found:

öreg aged
stricken in years
öreg fiú an old boy
a nagy öreg grand old man
nézd öreg fiú! i say old thing!
öreg bútordarab (a háznál) an old family retainer
megjátssza az öreg katonát come the old soldier over
öreg, régi, idös / -bb / leg -bb old / elder / eldest
öreg, régi; idös / -bb / leg -bb old / older / oldest

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!