[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

57 different matching expressions found:

heavy beborult
buta
erős
fáradt
heves
jelentős
kemény
kimerült
nagy
nehéz
sötét
súlyos
terhes
unalmas
viharos
álmos
heavy day fárasztó nap
mozgalmas nap
nehéz nap
zsúfolt nap
heavy oil gázolaj
top-heavy fejnehéz
heavy arse lusta dög
heavy blow erős ütés
súlyos csapás
heavy food nehéz étel
heavy type kövér betű
vastag betű
heavy-duty nagy teherbírású
nagy teljesítményű
strapabíró
heavy crops bő termés
heavy-armed nehéz fegyverzetű
heavy-laden gondterhes
megterhelt
megrakott
heavy-handed esetlen
vaskezű
zsarnoki
ügyetlen
heavy drinker nagy ivó
heavy traffic nagy forgalom
teherforgalom
heavy-hearted búslakodó
szomorú
heavy industry nehézipar
heavy artillery nehéztüzérség
to lie heavy on sg ránehezedik vmire
it is heavy on coal sok szenet fogyaszt
to make heavy weather küzd a hullámokkal
nehezen küzd a hullámokkal
nehéznek talál vmit
to find sg heavy going nehezen halad vmivel
to meet with heavy losses súlyos veszteségeket szenved
have lids as heavy as lead laposakat pislant
majd leragad a szeme
time hangs heavy on his hands unatkozik

Searching the extension dictionary:

13 different matching expressions found:

heavy duty magas vám
heavy rain nagy eső
a heavy purse gazdagság
heavy traffic erős forgalom
heavy schedule szoros program
smoker / a heavy - erös dohányos
meet with heavy losses súlyos veszteségeket szenved
heavy / heavier / -iest nehéz / -bb / leg -bb
time lies heavy on his hands nem tud az idejével mit kezdeni
heavy application of fertilizers (növ) nagy adagú trágyázás (növ)
heavy duty (e.g.: gas turbine (tech.)) nagy teljesítményű (műsz.)
spareparts exposed to heavy duty use (EU) nagy igénybevételnek kitett alkatrészek (EU)
spare parts exposed to heavy duty use (PHARE) nagy igénybevételnek kitett alkatrészek (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!