[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

14 different matching expressions found:

extension hozzáépítés
kibővítés
kinyújtás
kinyúlás
kiterjesztés
kiterjedés
meghosszabbítás
megnyúlás
mellékállomás
terjedelem
tágulás
extension cord hosszabbító zsinór
extension lead hosszabbító zsinór
extension line antenna

Searching the extension dictionary:

9 different matching expressions found:

extension (telefon) mellék; toldalék
extension wire hosszabbító zsinór
extension table kihúzható asztal
extension course továbbképző tanfolyam
extension ladder tolólétra
extension of time haladéknyújtás
extension service (növ) tanácsadó szolgálat (növ)
extension of period of performance (EU) teljesítési határidő meghosszabbítása (EU)
extension of period of performance (PHARE) teljesítési határidő meghosszabbítása (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!