[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

50 different matching expressions found:

to cast up összead
to cast off elbocsát
elvet
kitaszít
levet
to cast down lehangol
to be in cast be van gipszelve
to cast aside félredob
félretesz
to cast, cast dob
elhány
elveszt
hajít
kioszt (szerepet)
kiszámol
ledob
levet
vet
önt (fémet)
to cast its skin levedlik
leveti a bőrét
vedlésben elhányja a bőrét
to cast its horns agancsát elhullatja
agancsát levedli
to cast doubt on sg kétségbe von vmit
to cast about for sg keresgél vmit
to cast doubts on sg kétségbe von vmit
to cast one's ballot leadja szavazatát
to cast stones at sy elítél vkit
kővel megdobál vkit
követ dob vkire
megkövez vkit
megvádol vkit
vádol vkit
to cast the horoscope horoszkópot készít
to cast a gloom over sy rossz kedvre hangol vkit
to cast a glamour over sy bűbájossá tesz
to cast a sidelong glance szeme sarkából néz
to cast aspersion upon sy rágalmakat szór vkire
befeketít vkit
kígyót-békát kiált vkire
to cast one's eye over sg futó pillantást vet vmire
gyorsan átfut vmit
gyorsan átlapoz vmit
to cast in one's lot with sy vkivel közös kockázatot vállal
osztozik vki sorsában
to cast a chill over a company lehűti a hangulatot
lehűti a kedélyeket
to cast a chill over a conversation lehűti a hangulatot
lehűti a kedélyeket

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

to cast the runes kártyát vetni

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!