[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

22 different matching expressions found:

to put off akadályoz
becsap
elhagyja a kikötőt
elhalaszt
elindul
elkedvetlenít
ellök
elnapol
félretesz
félrevezet
halogat
kitér
kizökkent
leszerel vkit vmivel
levet
megakadályoz
megzavar
rászed
undorít
visszataszít
ámít
to put sy off elveszi az étvágyát

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!