[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

10 different matching expressions found:

ragaszkodó insistent
ragaszkodó személy insister
csökönyösen ragaszkodó wrong-headed
véleményéhez ragaszkodó opinionated
konvenciókhoz ragaszkodó hide-bound
hidebound
formákhoz nem ragaszkodó unconventional
konvenciókhoz nem ragaszkodó unconventional
állásához görcsösen ragaszkodó hivatalnok limpet
szöveghez nem túlságosan ragaszkodó fordítás loose translation

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

lelkes, ragaszkodó, odaadó devoted

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!