[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

14 different matching expressions found:

to hive bekaptároz
felhalmoz
gyűjt
halmoz
kaptárt elfoglal (méhraj)
kényelmesen elhelyez
közösségben él
közösségben lakik
összegyűjt
to hive off csoportosan kivándorol
elköltözködik
kirajzik
kivándorol
rajzik

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!