[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

99 different matching expressions found:

set-to csata
hajtépázás
harc
támadás
verekedés
ökölharc
összecsapás
összekapás
összeveszés
to set by félrerak
félretesz
to set in beilleszt
bevet
beáll
dagad (áradat)
kezd
kezdődik
part felé folyik (tengervíz)
to set on hozzálát
nekifog
rátámad
ráuszít
to set to hozzálát
nekifog
összekap
összeverekedik
to set up alapít
cikket kiszed
elindít
elkezd
ellát
emel
felsegít
felszerel
felállít
felépít
helyrehoz
létesít
megkezd
megsegít
szervez
állít
to set off elindul
elindít
ellensúlyoz
elsüt
elválaszt
felrobbant
kiemel
kihangsúlyoz
kivált
érvényre juttat
útnak indul
to set out bizonyít
elindul
ellát
elmond
felsorol
felszerel
kiemel
kitesz
kiállít
közzétesz
megállapít
to set back akadályoz
hátrahúz
hátratesz
hátráltat
kerül vkinek vmibe
megakadályoz
visszavon
visszaigazít
visszaállít
visszavet
to set down letesz
leír
vkit vminek tart
vminek tulajdonít vmit
írásba foglal
to set free felold (ígéret alól)
kiszabadít
szabadlábra helyez
szabaddá tesz
to set sail elhajózik
útnak indul
to set upon hozzáfog
rátámad
ráuszít
to set, set beállít
díszít vmivel
elenyészik
elhelyez
erősít
fagyaszt
fen
gyökeret ver
helyez
igazít
kialakul

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

set to hozzálát

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!