[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

15 different matching expressions found:

tölt to charge
to feed, fed
to fill
to line
to pass
újra tölt to recharge
to refill
üvegbe tölt to bottle
gázzal tölt to gas
tölt (időt) to spend, spent
hordóba tölt to barrel
ólommal tölt to lead
csordultig tölt to brim
tölcsérrel tölt to funnel
gyűlölettel tölt el to imbue with hatred

Searching the extension dictionary:

12 different matching expressions found:

(ki)tölt fill
fills
tölt, önt pour
újra tölt recharge
idöt tölt spend time
time / spend -
csőre tölt load with ball
rémülettel tölt el strike terror into
tölt; megtölt (vmit) fill (sth)
két funkciót tölt be performs two funkcion
költ(pénzt); tölt(idöt) spend , spent , spent
nemzeti koordinátor - Magas rangú, minisztériumi tisztviselő, aki kormánya hivatalos megbízottjaként közvetítő szerepet tölt be a partnerország és az Európai Unió között. A nemzeti koordinátor felügyeli, de nem irányítja programokat. (PHARE) national coordinator (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!