[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

62 different matching expressions found:

end befejezés
befejező rész
cél
határ
maradék
vég
végcél
végpont
végződés
end on hátuljával vmi felé
végével vmi felé
on end egyfolytában
felállítva
élére állítva
to end befejez
befejeződik
bevégez
bevégződik
lezár (vitát)
megszűnik
megszüntet
véget vet
véget ér
végződik
end use végső felhasználás
fag end csikk
fag-end csikk
dead end zsákutca
left end balszélső
rear end alfele vminek
altáj
fenék
hátsórész
rear-end hátsó vég
hátsó rész
warp end láncfonal
year-end évvége
évvégi
joint end csuklós vég
loose end meg nem erősített vége vminek
no end of rengeteg sok
végtelenül sok
right end jobbszélső
to end up bevégez
végez
end to end szorosan egymás mögött
end-to-end csatlakozó végű
egymáshoz illesztett
in the end a végén
végül is
end product végtermék
to rear end belemegy a fenekébe
karambolozik
megnyomja a fenekét
without end vég nélkül
végtelenül
hours on end órák hosszat
to end in sg vezet vmire
végződik vmiben
posterior end hátsó perem
to end up with bevégez
végez

Searching the extension dictionary:

38 different matching expressions found:

end vége
vég, befejezés; befejez
end by azzal végződik
end in azzal végződik, hogy
end on végével/hátuljával
end up végez
on end élére állítva/egyfolytában
to end véget érni
up-end feláll
fag-end maradék
the end a vége
book-end könyvtámasz
butt-end bunkó vastag vége
dead-end zsákutca
end item végtermék
end user végfelhasználó
head-end (kábeltelevízió) fejállomás
tail-end a legvége
end up 1. vmilyen sorsra jut
end-paper előzék
no end of végtelenül sok/rengeteg
to no end hiába/feleslegesen
a dead end zsákutca
at the end végén
in the end végül
put an end megszüntet
end process feldolgozás vége
end-of-year évvégi
end-product végtermék
make an end véget vet
to this end e célból
be at an end vége van/bevégződik
dead-end kid utcagyerek
end in smoke füstbe megy
end up doing az lett a vége, hogy ...
at the end of a végén
put an end to véget vet neki
the other end a másik vége

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!