[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

70 different matching expressions found:

nothing egyáltalán nem
jelentéktelen dolog
jelentéktelen esemény
jelentéktelen személy
nulla
semmi
semmiség
semmit
semmit sem
zéró
for nothing hiába
ingyen
ok nélkül
nothing but csak
nothing else semmi más
semmi mást
nothing more semmi egyéb
nothing much nem vmi nagy dolog
nothing doing nincs mit tenni
nem megy
nincs értelme
tárgytalan
nothing loath habozás nélkül
szívesen
önként
nothing if not rendkívüli
nagyon
have nothing on meztelen
neck or nothing vagy vagy
dupla vagy semmi
next to nothing úgyszólván semmi
majdnem semmi
with nothing on tiszta meztelenül
good for nothing semmire sem jó
semmit sem ér
nothing less than nem egyéb mint
nem csekélyebb mint
nothing is any use semmi sem használ
to come to nothing füstbe megy
meghiúsul
abbamarad
semmivé lesz
nothing of the kind semmi ilyesféle
to be nothing worth semmit sem ér
semennyit sem ér
értéke semmi
to be worth nothing semmit sem ér
semennyit sem ér
értéke semmi
to stick at nothing semmitől sem riad vissza
he wants for nothing semmiben sem szenved hiányt
nothing of the kind! olyan nincs!
nothing like leather! a mi holmink a legjobb!
maga hazabeszél!
to dwindle to nothing semmivé lesz
to make nothing of sg semmibe se vesz vmit
nem ért vmit
much ado about nothing sok hűhó semmiért
he hesitates at nothing nem tétovázik
he shrinks from nothing nem riad vissza semmitől
i had better say nothing jobb ha nem mondok semmit
nothing could be simpler mi sem egyszerűbb
there is nothing like sg mindennél többet ér
nincs párja
all that goes for nothing ez mind nem számít semmit
have nothing to do with sg semmi köze vmihez
nincs kapcsolatban vmivel
he has nothing to his name nincs semmije
it is not for nothing that nem ok nélkül van az úgy, hogy
it's nothing to worry about ezen nincs miért aggódni

Searching the extension dictionary:

30 different matching expressions found:

for nothing semmiért
nothing much nem (valami) nagy dolog
nothing doing nem megy <a dolog> nincs mit tenni
he has nothing nincs semmije
come to nothing semmivé lesz
fit for nothing hasznavehetetlen
have nothing on meztelen(ül)
next to nothing szinte semmi
nothing daunted elszántan
good for nothing semmire se jó
pernahajder
good-for-nothing haszontalan
stick at nothing semmitől sem riad vissza
little or nothing szinte semmi
nothing less than nem kisebb mint
reduce to nothing megsemmisít
to say nothing of nem is említve
dwindle to nothing semmivé lesz
nothing of the sort szó sincs róla!
nothing to speak of szóra se érdemes
nothing like leather maga hazabeszél!
there is nothing like nincs párja
mindennél többet ér
i have nothing to go by nincs ami irányíthatna
he can make nothing of it nem ért belőle semmit
it is not for nothing that "nem ok nélkül van az úgy, hogy"
nothing but skin and bones csupa csont és bőr
nothing was left to me but "nem tehettem mást, mint"
that's nothing to boast of ezzel nem lehet büszkélkedni
these convey nothing to me ezek nem mondanak nekem semmit

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!