[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

30 different matching expressions found:

less alantasabb
csekélyebb
kevesebb
kevésbé
kisebb
kisebb mértékben
levonva
mínusz
nem annyira
the less annál kevésbé
even less még kevesebb
még kevésbé
much less sokkal kevesebb
still less még kevesebb
még kevésbé
any the less annak ellenére
annak ellenére sem
to grow less kisebbedik
less and less egyre kevesebb
none the less annak ellenére
annak ellenére, hogy
mindazonáltal
nothing less than nem egyéb mint
nem csekélyebb mint
to settle for less megalkuszik a helyzettel
no less person than nem kisebb személy, mint
in less than an hour nem egészen egy óra alatt
less than six months hat hónapnál rövidebb ideig
much less could i go sokkal kevésbé mehetnék én
more haste less speed lassan járj tovább érsz

Searching the extension dictionary:

13 different matching expressions found:

less kisebb, kevesebb
grow less kisebbedik
less than kisebb mint
any the less annak ellenére (sem)
more or less többé-kevésbé
less and less egyre kevésbé
none the less annak ellenére, (hogy)
less expensive kevésbé drága
settle for less kevesebbel is beéri
less / more or - többé kevésbé
nothing less than nem kisebb mint
i could not care less fütyülök rá
how much less will you take? mennyit hajlandó engedni?

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!