[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

15 different matching expressions found:

kisebb less
lesser
minor
kisebb halastó crawl
kisebb lopások pilferage
kisebb kiadások petty expenses
kisebb mértékben less
rendesnél kisebb undersize
szükségesnél kisebb undersize
nem kisebb személy, mint no less person than
normálisnál kisebb méret undersize
kisebb egyetemi kollégium hall
kisebb lopásokat követ el to pilfer
kisebb jelentőségű ütközet sham battle
előre nem látott kisebb kiadások incidental expenses

Searching the extension dictionary:

12 different matching expressions found:

kisebb smaller
kisebb mint less than
kisebb lopás petty theft
nem kisebb mint nothing less than
kisebb, kevesebb less
kisebb gyüjtemény swatch
enyhe, kisebb, csekély minor
kisebb jelentőségű, (növ) greens (növ)
egy kisebb vagyont veszít lose one's little all
kisebb sebességre kapcsolni change down
Olyan cég, amely több (kisebb) beszállító termékéből rakja össze saját termékét OEM (original equipment manufacturer)
Általános Szakmai (szakértői) Segítségnyújtási Konstrukció - Számos kisebb, különféle ágazatokra kiterjedő programot magába foglaló Phare program, amely egy-egy nagyobb, egy szektort érintő program számára készíti elő a talajt. (PHARE) General Technical Assistance Facility (GTAF) (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!