[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

6 different matching expressions found:

tárgyal to confer
to discuss
to hear, heard
to negotiate
to palaver
tárgyal vkivel have a talk with sy

Searching the extension dictionary:

6 different matching expressions found:

tárgyal confer
vele tárgyal have a talk with
tárgyal vkivel meet with (usa)
tárgyal, egyezkedik negotiate
tárgyal (egy) ügyet hear a case
közvetlen megállapodás - A szerződések odaítélésnek az a módja, amikor a szerződő hatóság a saját választása szerinti vállalkozóval közvetlenül tárgyal és szerződik. Ilyen megállapodás csak az 50.000 ECU értékhatárt el nem érő szerződéseknél köthető, vagy direct agreement (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!