[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

25 different matching expressions found:

to peel hámlik
hámoz
hánt
lehámlik
lehánt
lemállik
lepattogzik
levetkőzik
meghámoz
elkanyarodik
fordul
kiválik
lepereg
leválik
to peel off lehámlik
lemállik
lepattogzik
hámlik
lepereg
leválik
to peel one's elbow felhorzsolja a könyökét
to peel off one's coat leveti a kabátját
to peel the bark off a tree fa kérgét lehántja
fa kérgét lenyúzza
fát lekérgez

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!