[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

7 different matching expressions found:

collateral járulékos
kiegészítő
közvetett
mellék-
párhuzamos
collateral facts mellékkörülmények
collateral relative oldalági rokon

Searching the extension dictionary:

8 different matching expressions found:

collateral biztosíték (pénzügy)
biztosíték (valami, amit egy kölcsön visszafizetésének biztosítékául zálogba adnak)
kezesség
biztosíték
collateral fact mellékkörülmény
collateral (PHARE) kezesség, biztosíték (PHARE)
collateral security fedezet (értékpapírok letétbe helyezése)
collateral damage (used by NATO for civilian casulties) járulékos kár

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!