[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

65 different matching expressions found:

class osztály
rendszertani osztály
tanfolyam
tanítási óra
társadalmi osztály
évfolyam
óra
classy előkelő
finom
klassz
príma
ízléses
classic elsőrangú
kitűnő
klasszikus
klasszikus mű
remekmű
remekíró
classics latin és görög nyelv, irodalom
no class gyenge
gyenge minőségű
to class beoszt
besorol
osztályoz
class war osztályharc
classical klasszikus
classmate osztálytárs
classroom osztályterem
classified bizalmas
titkos
high-class elsőrendű
kiváló
osztályon felüli
first class első osztály
to classify besorol
osztályoz
upper-class elit
felsőbb osztályokbeli
felsőbb osztályokra jellemző
classifiable besorolható
osztályozható
middle class középosztály
ruling class uralkodó osztály
senior class felső tagozat
social class társadalmi osztály
economy class turistaosztály
upper classes felsőbb osztályok
working class munkásosztály
class conflict osztályellentét
class interest osztályérdek
class schedule órarend
class struggle osztályharc
classification osztályozás
beosztás
besorolás
higher classes magasabb társadalmi osztályok
to top a class osztályelső
english classics angol klasszikusok
private first class őrvezető
classified directory szaknévsor
professional classes diplomások
szellemi pályán lévők
classified advertisement apróhirdetés
to be in a class by itself egészen kiváló
külön klasszist képez

Searching the extension dictionary:

34 different matching expressions found:

classify osztályoz
osztályoz, besorol
no class gyenge minőségű/silány
classless osztálynélküli
classroom tanterem
class-mate osztálytárs
classmates osztálytárs
data class adatcsoport
cabin class másodosztály
cut a class óráról lóg/elbliccel egy órát
first class kiváló/első osztály(ú)
first-class elsőrendű
third-class harmadosztályú
to classify titkosít
class-fellow osztálytárs
middle-class középosztálybeli
second class másodosztályú
second-class másodosztályú
class reunion osztálytalálkozó
history class történelem óra
tourist class turistaosztály
senior classes felsősök
class-conscious osztályöntudatos
classical music komoly zene
cut class (usa) iskolát/munkát kerül
evening classes esti tanfolyam
resticrated class zártosztály
second-class mail nyomtatvány
the lower classes proletáriátus
class / cut - (usa) iskolát/munkát kerül
class consciousness osztályöntudat
second-class matter nyomtatvány
silver, first class nagyezust
be in a class by itself egészen kiváló/külön klasszist képez

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!