[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

28 different matching expressions found:

rating adókivetés
becslés
beigazítás
beosztás
besorolás
beszabályozás
csoport
dorgálás
feddés
hitelképesség
kalibrálás
kategória
községi adókivetés
megrovás
névleges teljesítmény
osztály
osztályozás
rendfokozat
sarzsi
szabályozás
szidás
értékelés
ratings közlegények
matrózok
lower-deck ratings legénység
matrózok
közlegények
upper-deck ratings tisztikar

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!