[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

84 different matching expressions found:

pitch bukdácsolás
bódé
csúcs
csúcspont
dobás
dőlés
elárusítóhely
fogosztás
hajlásszög
hajítás
hangmagasság
hányódás
lejtés
lejtősség
magaslat
osztóköz
stand
szurok
tetőhajlás
tetőpont
pitched kikövezett
kővel burkolt
kőzúzalékkal megalapozott
köves
kövezett
pitcher dobójátékos
kancsó
korsó
kávékiöntő
to pitch bekátrányoz
beszurkoz
dob
előre bukik
ereszkedik
esik
felállít
felüt
földbe szúr
földbe ver
hajít
hangot vmihez mér
kővel bélel
kövez
lejt
lejtősödik
meghatároz
táborozik
állít
pitchfork vasvilla
low-pitched alacsony mennyezetű
kis hajlású
kis emelkedésű
mély
mélyebbre hangolt
szerény
pitchblende szurokérc
uraninit
uránszurokérc
to pitch in hozzálát
nekifog
rákapcsol
to pitch up rábukkan
rátalál
high-pitched magas (hang)
magas
meredek
éles (hang)
pitched roof magas tető
nyeregtető
to pitch out kidob
kihajít
to pitch camp sátrat ver
to pitch into bedob
hozzálát
leszid
nekitámad
nekifog
rákapcsol
to pitch upon rábukkan
rátalál
water pitcher vizeskancsó
at fever pitch robbanásig feszült
pitched battle szabályos ütközet
szabályos csata

Searching the extension dictionary:

16 different matching expressions found:

pitch tetőfok
pitchy szurkos
pitch in nekifog
pitch up rátalál
pitchman újdonságokat terjesztő utcai árus
pitch out kihajít
pitch into belefog
pitch upon rábukkan
pitch-pine szurokfenyő
pitch-pipe hang(oló)síp
pitch-black koromfekete
pitch-faced durva felületű
pitch a tent sátrat verni
pitch-blende uránszurokérc
dark as pitch koromsötét
perfect pitch abszolút hallás

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!