[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

36 different matching expressions found:

alacsony low
lowly
pint-sized
shallow
short
titchy
alacsonyan low
alacsonyabb lower
alacsonyrendű low
alacsony ember tich
titch
alacsony dombok foothills
alacsony vízállás low tide
low water
alacsony erkölcsű low-living
alacsony targonca trundle
alacsony légnyomás depression
alacsony származás low birth
alacsony növésű fa scrub
alacsony származású humble
of mean birth
alacsony mennyezetű low-pitched
alacsony kerek ülőhely pouf
pouffe
500 lábnál alacsonyabban at zero
túl alacsony adót vet ki to underrate
osztag alacsony emberekből bantams
alacsonyabb sorba süllyeszt to relegate
nagyon alacsony hőmérsékletű cryogenic
alacsony hengeres erődítmény pillbox
jellemileg alacsonyrendű ember pigmy
pygmy
szellemileg alacsonyrendű ember pigmy
pygmy
alacsonyabb színvonalra szállít to level down
alacsony fizetése miatt panaszkodik to complain on the score of low pay

Searching the extension dictionary:

8 different matching expressions found:

alacsony szintű low-level
rövid; alacsony short
alacsonyabbrendű inferior
alacsony származású base-born
low-born
of low degree
of low estate
bármilyen tárgy alacsonyabbik vége, mint pl. tetőgerenda, (hajó)árbóç (hajó)kormánylapát heel

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!