[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

20 different matching expressions found:

fraction frakció
hányad
töredék
tört
törtrész
törtszám
törés
fractional szakaszos
töredékes
törtszerű
törtalakú
tört-
fractionally szakaszosan
to fractionate frakcionál
proper fraction valódi tört
vulgar fraction közönséges tört
decimal fraction tizedes tört
improper fraction áltört
compound fractions összetett tört
emeletes tört

Searching the extension dictionary:

4 different matching expressions found:

fraction hányados
fractional tört
common fraction közönséges tört
proper fraction valós tört

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!