[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

22 different matching expressions found:

solicitor jogtanácsos
városi tiszti ügyész
ügynök
ügyvéd
üzletszerző
solicitous aggodalmas
aggályosan gondos
gondos
solicitude aggály
aggályosság
féltő gondosság
szerető gondosság
to solicit csalogat
csábít
leszólít
nyomatékosan kér
vmiért folyamodik
solicitousness szerető gondosság
féltő gondosság
aggály
aggályosság
to be solicitous about sg nagyon a szívén visel vmit

Searching the extension dictionary:

5 different matching expressions found:

solicit kérelmez
solicitous aggályos
solicitation kérelmezés
be solicitous for nagyon a szívén viseli
be solicitous about nagyon a szívén viseli

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!