[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

17 different matching expressions found:

set-off beszámítás
elindulás
ellenkövetelés
ellentétel
ellentét
kontraszt
to set off elindul
elindít
ellensúlyoz
elsüt
elválaszt
felrobbant
kiemel
kihangsúlyoz
kivált
érvényre juttat
útnak indul

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

set off elindulni

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!