[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

41 different matching expressions found:

tack eljárásmód
fércelés
irányhelyzet
ragadósság
rajzszeg
szeg
taktika
étel
tacky lompos
nem elegáns
ragadós
rosszul öltözött
tackle berendezés
csigasor
felszerelés
feltartóztatás
hajókötélzet
készlet
megbirkózás
megállítás
védő
védőjátékos
to tack irányt változtat
odaszögez
taktikát változtat
összefércel
összefűz
összetűz
to tackle megbirkózik
megerősít
megküzd
megold
megragad
nekifog
rögzít
szerel (sportban)
vitába száll
vállal
left tackle balszerelő
right tackle jobbszerelő
to tackle with sg megbirkózik vmivel

Searching the extension dictionary:

12 different matching expressions found:

tacky ízléstelen
tackle megbirkózik
tackling szerelés(fociban)
tin-tack rajzszeg
hard tack kétszersült
soft tack kenyér
fishing-tackle horgászfelszerelés
try another tack más taktikát próbál
be on the right tack helyes úton jár
get down to brass tacks a tárgyra/lényegre tér
tárgyra tér
tack / get down to brass -s tárgyra tér

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!