[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

7 different matching expressions found:

proposal előterjesztés
indítványozás
indítvány
javaslat
leánykérés
to make a proposal javaslatot tesz
to entertain a proposal foglalkozik egy javaslattal

Searching the extension dictionary:

7 different matching expressions found:

proposal ajánlat
kezdeményezés
make a proposal javaslatot tesz
financing proposal (EU) finanszírozási javaslat (EU)
technical proposal (EU) szakmai javaslat (EU)
financing proposal (PHARE) finanszírozási javaslat - Tervezet, amelyet a Bizottság véleményezésre bocsájt az irányítási bizottság (Management Committee) elé. Kedvező állásfoglalás esetén a Bizottság finanszírozási döntésének és a partner országgal aláírandó finanszírozási emlékezte
technical proposal (PHARE) szakmai javaslat - Egy cég vagy szervezet ajánlata valamely árucikk vagy szolgáltatás szállítására a szerződő hatóság által rögzített feladatmeghatározás és szakmai/műszaki paraméterek alapján. Árfeltételeket nem tartalmaz. (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!