[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

58 different matching expressions found:

alkalmas able
amenable
appropriate
apt
capable
competent
congenial
convenient
eligible
expedient
feasible
fit
fitting
good
handy
opportune
proper
qualified
right
serviceable
suitable
susceptible
timely
to suit
alkalmasan fittingly
alkalmasság adequacy
appropriateness
competence
competency
efficiency
eligibility
fitness
fittingness
neatness
seemliness
suitability
alkalmas idő opportunity
alkalmas módon suitably
alkalmas vmire to be adapted for sg
to be adapted to sg
to be suited for sg
to be suited to sg
to fit
to lend itself for sg
alkalmassá tesz to adapt
nem alkalmas jelző misnomer
alkalmassági vizsga aptitude test
igen alkalmas vmire to be competent in sg
minden célra alkalmas all-purpose
hajózásra alkalmas szél commanding breeze
hajózásra alkalmas szellő commanding breeze
művelésre alkalmassá tesz to reclaim
újságban közlésre alkalmas newsworthy
vkit vmire alkalmassá tesz to qualify sy for sg
katonai szolgálatra alkalmas able-bodied
to fit for service
alkalmasnak érzi magát vmire to feel up to sg
kivárja az alkalmas pillanatot to bide one's time

Searching the extension dictionary:

20 different matching expressions found:

alkalmasság aptness
alkalmas be suited for
be suited to
alkalmasint indeed
alkalmassá tesz capacitate
alkalmasság (EU) eligibility (EU)
repülésre alkalmas airworthy
túrázásra alkalmas roadworthy
alkalmasság (PHARE) eligibility (PHARE)
televízióra alkalmas telegenic
képesit, alkalmassá tesz qualify 2.
katonai szolgálatra alkalmas fit for service
alkalmassági kritériumok (EU) eligibility criteria (EU)
kivárja az alkalmas pillanatot bide one's time
alkalmassági követelmények (EU) eligibility requirements (EU)
alkalmassági kritériumok (PHARE) eligibility criteria (PHARE)
képes, alkalmas; ügyes, tehetséges capable
alkalmassági követelmények (PHARE) eligibility requirements (PHARE)
passzol, jó rá, megfelelő, alkalmas fit 2.
címzett, kedvezményezett - Az érvényes EK-rendelkezések szerint a Phare segélyprogramban részvételre alkalmas ország (PHARE) recipient (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!