[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

28 different matching expressions found:

felelős accountable
amenable
liable
responsible
felelősség accountability
blame
liability
responsibility
trust
felelős vmiért accountable for sg
liable for
liable for sg
to be in charge of sg
felelős helyen in responsible quarters
vmiért felelős to be at the bottom of sg
felelősségre von to challenge
to impeach
a felelős személy the party at fault
felelősség nélkül without recourse
felelősségre vonás impeachment
saját felelősségére at one's own risk
felelősséget letesz to acquit
felelőssé nem tehető irresponsible
felelősségre von vkit to call sy to account
egyetemleges felelősség joint responsibility
felelősséggel tartozik vmiért have sg on one's hands
korlátolt felelősségű társaság corporation
limited liability company

Searching the extension dictionary:

29 different matching expressions found:

felelős responsible for
felelősség onus
felelőssé tesz hold for responsible
felelősség (EU) liability (EU)
felelősségre von call to account
övé a felelősség hold the baby
felelősségre vonja call to account
felelősség (PHARE) liability (PHARE)
saját felelősségére on one's own responsibility
felelös; megbizható responsible
felelösségre vonható accountable
saját felelősségedre at your peril
felelősségbiztosítás liability insurance
vállalja a felelősséget take responsibility for
illetékes/felelős helyen in responsible quarters
áthárítja a felelősséget shift the responsibility
kérdőre/felelősségre von take to task
felelösség; kötelezettség responsibility
korlátolt felelősségű társaság limited company
törvényesen felelősségre vonható amenable to law
nem tudom vállalni a felelősséget I couldn't be responsible for
ráken/hibáztat/okol/felelőssé tesz lay at door
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás third-party insurance
third-party liability
adatbázissal kapcsolatos teendőkért felelős személy data base administrator
"magára vesz/felvesz/(el)vállal felelősséget>" take on
központ, főiroda - A Phare szóhasználatában rendszerint a Bizottság I-L Igazgatóságának megjelölésére használják. E részleg felelős a közép- és kelet-európai országok segélyprogramjaiért. (PHARE) headquarters (H.Q.) (PHARE)
decentralizált végrehajtási rendszer - A Phare programok azon csoportja, amelyek végrehajtását a Bizottság felhatalmazásával és jóváhagyásával - a partnerország felelős szervezetei irányítják. (PHARE) Decentralised Implementation System (DIS) (PHARE)
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU) contracting officer (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!