[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

36 different matching expressions found:

kiemel to emphasize
to except
to feature
to heighten
to raise
to relieve
to set off
to set out
to stress
to unhinge
kiemelt accentuated
kiemelkedő commanding
lofty
pre-eminent
prominent
salient
significant
topping
kiemelkedés emergence
prominence
swell
kiemelkedik to bulk
to emerge
to exceed
to excel
to lift
to loom
to rise, rose, risen
to swell, swelled, swollen
kiemelkedően prominently
kiemel (kábelt) to grapple
kiemel (roncsot) to salvage
kiemelkedő egyéniség lion
vetődéses kiemelkedés upthrust
kiemelkedően a legjobb by far the best
háttér amely szépségét még jobban kiemeli to serve as offset to sy's beauty

Searching the extension dictionary:

20 different matching expressions found:

kiemel emphasize
kiemelt seeded
kiemelkedő eminent
outstanding
overriding
kiemelt-mód emphasised-mode
kiemelkedően of overriding
surpassingly
kiemelkedőség salience
kiemelés tőlem italics mine
vastagon kiemel emboldening
kiemel vmt vmbol to pry sg. out of sg.
kiemelt nyomtatás emphasized print
kiemelkedö, kiváló prominent
kiemelkedik, jeleskedik excel
2. helyen kiemelt (tenisz) seed / the number 2 -
messze/kiemelkedően a legjobb by far the best
far and away the best
felemel,kiemel, a levegobe emel airlift
kiemel (játékost); mag (pl. virágé) seed

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!