[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

75 different matching expressions found:

fast bezárt
böjt
erős
erősen
gyors
gyorsan
igaz
kicsapongó
könnyűvérű
megbízható
rögzített
sebes
szilárd
szilárdan
színtartó
tartós
zárt
to fast böjtöl
koplal
fastener csat
kallantyú
kapocs
retesz
tolózár
fast food gyorsételek
fastening gombolás
kapcsolás
odaerősítés
retesz
rögzítés
tolózár
zár
to fasten begombol
bekapcsol
bezár
csukódik
elreteszel
gombolódik
kapcsolódik
megerősít
megköt
odaköt
rögzít
zár
záródik
to faster előmozdít
elősegít
támogat
fast train gyorsvonat
fast woman ledér nő
fastidious finnyás
kényes
válogatós
to go fast gyorsan megy
faster film érzékenyebb film
fast friends jó barátok
to fasten on megragad
to hold fast erősen fog
erősen tart
szorosan fog
szorosan tart
to live fast kicsapongó életet folytat
könnyelmű életet folytat
to make fast lerögzít
odaköt
rögzít
snap fastener patent
to stand fast nem mozdul
nem hátrál
to stick fast jól megragad
fastidiousness finnyásság
válogatósság
kényesség
slide fastener zipzár
to fasten upon megragad

Searching the extension dictionary:

25 different matching expressions found:

fasten megerősít
bekapcsol, összeköt
faster gyorsabb
gyorsabb(an)
fastest leggyorsabb
fasting koplalás
go fast gyorsan megy
fast-day böjtnap
fastener csat, kapocs (ruhán)
fastness gyorsaság
hold fast szorosan/erősen fog/tart
live fast könnyelmű/kicsapongó élet
make fast (le)rögzít/odaköt
to fasten bekapcsol, megerősít
fast liver dorbézoló ember
sleep fast mélyen alszik
stand fast nem mozdul/hátrál
stick fast jól (meg)ragad
faster film nagyobb érzékenységű film
fast friends jóbarátok
minutes fast siet
not so fast! lassan a testtel
the fast set a nagylábon élők
snap-fastener patent(kapocs)
be fast asleep mélyen alszik

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!