[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

25 different matching expressions found:

to knit egyesít
egyesül
köt
szorosan egyesít
szorosan egyesül
tömörít
tömörül
összefűz
összefűződik
összehúz
összehúzódik
to knit up kötéssel kijavít
megköt
to knit, knit egyesít
egyesül
köt
szorosan egyesít
szorosan egyesül
tömörít
tömörül
összefűz
összehúz
összefűződik
összehúzódik
to knit the brows összevonja a szemöldökét

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!