[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

30 different matching expressions found:

tárgyal to confer
to discuss
to hear, heard
to negotiate
to palaver
tárgyalás discussion
hearing
negotiation
palaver
parley
talks
tárgyalások talks
új tárgyalás reconsideration
tárgyalóterem courtroom
tárgyal vkivel have a talk with sy
tárgyalóképesség fluency
még nem tárgyalt untried
bírósági tárgyalás hearing
trial
a tárgyalások alatt pending the negotiations
tárgyalja a bíróság to come on for trial
tárgyalás alatt álló on the anvil
tárgyalóterem korlátja bar
a tárgyalások folyamán pending the negotiations
tárgyalásokba bocsátkozik to parley
tárgyaláson meg nem jelenő defaulter
ügyét jövő héten tárgyalják his case comes up next week
tárgyalásról távolmaradó fél defaulter
időszerű kérdések tárgyalása topical talk
a tárgyalások időtartama alatt pending the negotiations

Searching the extension dictionary:

18 different matching expressions found:

tárgyal confer
vele tárgyal have a talk with
tárgyaló fél negotiator
tárgyalóterem court-room
tárgyalás(ok) talks
tárgyal vkivel meet with (usa)
hallás; tárgyalás hearing
tárgyalást befejez talk / wind up -s
tárgyal, egyezkedik negotiate
terem; tárgyalóterem chamber
tárgyalás, egyezkedés negotiation(s)
még nem tárgyalt kérdés problem still undealt with
napirend (pl. tárgyaláson) agenda
tárgyal (egy) ügyet hear a case
próba, kisérlet; per, tárgyalás trial
tárgyalás; nemzetközi (egyezmény) treaty 2.
gyakorlati részleteket tárgyaló, ilyeneket ismertető kifejezés. nitty-gritty
közvetlen megállapodás - A szerződések odaítélésnek az a módja, amikor a szerződő hatóság a saját választása szerinti vállalkozóval közvetlenül tárgyal és szerződik. Ilyen megállapodás csak az 50.000 ECU értékhatárt el nem érő szerződéseknél köthető, vagy direct agreement (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!