[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

35 different matching expressions found:

fejt to blast
to mine
to quarry
to shell
to shuck
to strip
fejtés scaling
stripping
fejtető crown
fejtörő puzzle
teaser
fejtámla headboard
headrest
fejteget to discuss
to explicate
to reason
fejtegetés commentary
fejtőgödör strip pit
síkba fejt to rectify
szenet fejt to cut coal
fejtési front face
fejtőkalapács pneumatic pick
fejtési lépcső bench
fejtési szelet bench
küszíni fejtés work aboveground
fejtési felület face
fejtetőre állít to topsy-turvy
felszíni fejtés work aboveground
főtepászta-fejtés overhand stoping
hosszan fejteget vmit to dwell long upon sg
ércmaradványokat fejt to mop up
fejtés szintes telepben first working
szofista érveket fejt ki to sophisticate
álokoskodó érveket fejt ki to sophisticate
világosabban fejti ki nézetét to explain oneself

Searching the extension dictionary:

8 different matching expressions found:

fejtörő brain-teaser
fejtett quarried
fejtegetés argumentation
fejtágítás day release course
fejtrágyázás top-dressing
fejtér (autóban) head room
fejtrágyázás (növ) top-dressing (növ)
fejtrágyázás (a növények (növ) side dressing (növ)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!